Paeonia Age of Gold
 
 
 
 
 
 
Paeonia Age of Gold
 
 
 
 
 
 
Paeonia Age of Gold
 
 
 
 
 
 
Paeonia Alice Harding
 
 
 
 
 
 
Paeonia Black Pirate
 
 
 
 
 
 
Paeonia Black Pirate
 
 
 
 
 
 
Paeonia Caroline Bay
 
 
 
 
 
 
Paeonia Caroline Bay
 
 
 
 
 
 
Paeonia Chinese Dragon
 
 
 
 
 
 
Paeonia Circus Circus
 
 
 
 
 
 
Paeonia Circus Circus
 
 
 
 
 
 
Paeonia Circus Circus
 
 
 
 
 
 
Paeonia Circus Circus
 
 
 
 
 
 
Paeonia Circus Circus
 
 
 
 
 
 
Paeonia Cream Cracker
 
 
 
 
 
 
Paeonia Cream Cracker
 
 
 
 
 
 
Paeonia Cream Cracker
 
 
 
 
 
 
Paeonia Cream Cracker
 
 
 
 
 
 
Paeonia Cream Cracker
 
 
 
 
 
 
Paeonia Duchesse de Morny
 
 
 
 
 
 
Paeonia Duchesse de Morny
 
 
 
 
 
 
Paeonia Er Qiao
 
 
 
 
 
 
Paeonia Er Qiao
 
 
 
 
 
 
Paeonia Er Qiao
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hakugan
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hanakisoi
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hanakisoi
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hanakisoi
 
 
 
 
 
 
Paeonia High Noon
 
 
 
 
 
 
Paeonia High Noon
 
 
 
 
 
 
Paeonia High Noon
 
 
 
 
 
 
Paeonia High Noon
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hoki
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hua Die
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hua Die
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hu Hong
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hu Hong
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hu Hong
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hu Hong
 
 
 
 
 
 
Paeonia Hu Hong
 
 
 
 
 
 
Paeonia Jia Je Gin Zi
 
 
 
 
 
 
Paeonia Kamata-nishiki
 
 
 
 
 
 
Paeonia Kasugano
 
 
 
 
 
 
Paeonia Kasugano
 
 
 
 
 
 
Paeonia Kokamon
 
 
 
 
 
 
Paeonia Kokamon
 
 
 
 
 
 
Paeonia Lan Tian Yu
 
 
 
 
 
 
Paeonia Madame Louis Henry
 
 
 
 
 
 
Paeonia Madame Louis Henry
 
 
 
 
 
 
Paeonia Meikouhou
 
 
 
 
 
 
Paeonia Meikouhou
 
 
 
 
 
 
Paeonia Naniwa-nishiki
 
 
 
 
 
 
Paeonia Ofuji-nishiki
 
 
 
 
 
 
Paeonia Renown
 
 
 
 
 
 
Paeonia Renown
 
 
 
 
 
 
Paeonia Renown
 
 
 
 
 
 
Paeonia Shimadaijin
 
 
 
 
 
 
Paeonia Shimadaijin
 
 
 
 
 
 
Paeonia Shintenchi
 
 
 
 
 
 
Paeonia Souvenir de Maxime Cornu
 
 
 
 
 
Paeonia Suffruticosa Group
 
 
 
 
 
 
Paeonia Vesuvian
 
 
 
 
 
 
Paeonia Vesuvian
 
 
 
 
 
 
Paeonia Wu Long Peng Sheng
 
 
 
 
 
 
Paeonia Yachiyo-tsubaki
 
 
 
 
 
 
Paeonia Yachiyo-tsubaki
 
 
 
 
 
 
Paeonia Yin Hong Qiao Dui
 
 
 
 
 
 
Paeonia Yin Hong Qiao Dui
 
 
 
 
 
 
Paeonia Zhao Fen
 
 
 
 
 
 
Paeonia Zhao Fen
 
 
 
 
 
 
Paeonia Zhu Sha Lei
 
 
 
 
 
 
Paeonia Zhu Sha Lei