Openingstijden, route, colofon en voorwaarden

Vindt u op deze pagina, even scrollen.

 

Oprichters

BenB van der Veen (is overleden) en Nelli-Bloemen vdf Haasakker.

Het Houten Huis.eu, Nieuwe Tijningen 78, 5301 DA Zaltbommel, Nederland NL.

 

E-mail 

Kwekerij: info@hethoutenhuis.eu

Via het alfabet aan de rechterkant kunt u zien welke planten in ons enorme verkoopassortiment zitten.

Bijna alle planten zijn jaarrond op voorraad, ook buiten de speciale dagen.

Mails over de actuele plantenvoorraad kunnen we door de drukte onmogelijk beantwoorden.

 

Telefoon

We dragen i.v.m. straling geen telefoon bij ons. We checken regelmatig onze berichtjes.
U kunt een sms of whats app berichtje sturen.
Ons tel. nr. is 06 24 56 83 59.

 

 
 

Deze pagina is bijgewerkt in mei 2022 en is actueel.

Openingstijden kwekerij in 2022:
- Van 13 mei t/m 28 mei elke vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur.
- *27 april beschouwen we niet als een feestdag gezien de informatie die inmiddels ruim beschikbaar is.
- Hemelvaartsdag 26 mei van 10 tot 16 uur.


 
 

Google maps

Via deze link kunt u een plattegrondje bekijken en uitprinten.

 

Een goede reis gewenst!

 

 

Met de auto

Vanaf de A2 vanaf het noorden en het zuiden, neemt u afslag 17 Zaltbommel.

Op de kruising gaat u richting Zaltbommel.

Op de 2e kruising gaat u rechts, richting Zaltbommel.

Op de tweede rotonde gaat u linksaf en u bent al op de Nieuwe Tijningen.

Blijf de voorrangsweg ca. 900 meter volgen, met de bocht mee naar links en met de bocht mee naar rechts.

Ter hoogte van het bord einde bebouwde kom, ligt de kwekerij aan uw rechterkant op nr 78.

Herkenbaar aan een lichtblauwe houten toegangspoort tussen de knotwilgen.

 

 Met de trein

U neemt de trein naar Zaltbommel.

Vanaf het station is het 2.6 km naar Het Houten Huis.

 

Lopend vanaf het treinstation

Vanaf het station kunt u meteen rechts de koningin Wilhelminaweg op, overgaand in de prinses Julianastraat.

Aan het eind gaat u rechts de P.J. Troelstrastraat in.

Nu neemt u de 1e straat links, de Thorbeckestraat.

U steekt de rotonde over naar de Nieuwe Tijningen.

U blijft de voorrangsweg volgen.

Na 900 meter ligf de kwekerij aan uw rechterkant op nr 78.

Herkenbaar aan een lichtblauwe houten toegangspoort tussen de kotwilgen.

 

Met de bus vanaf het station

Vanaf het station vertrekt bus 268 richting Giessen.

U stapt uit in Zaltbommel bij halte S.G. Cambium.

Vanaf hier is het 5 minuten lopen naar Het Houten Huis.

 

Met de taxi vanaf het station

Op het station kunt u een taxi bellen.

 

 
 

Het Houten Huis websites:
www.hethoutenhuis.eu en www.plantcollections.nl.

Ontwerp website: Nelli-Bloemen vdf Haasakker en BenB van der Veen.

Fotografie: Nelli-Bloemen vdf Haasakker/www.HetHoutenHuis.eu.

Teksten: Nelli-Bloemen vdf Haasakker en BenB van der Veen.

Vormgeving: Nelli-Bloemen vdf Haasakker en BenB van der Veen.

Dagelijks onderhoud: Nelli-Bloemen vdf Haasakker.

Informatie bij de planten: BenB van der Veen.

Voorraadbeheer planten: Nelli-Bloemen vdf Haasakker.

Nieuwe aanwinsten: BenB van der Veen.

 

 

Met dank aan: 
Ubel Jan van Wijhe
www.vanwijhecons.nl voor de technische realisatie van deze website
en de goede en vrolijke samenwerking.

 

Copyright: © 2001 www.HetHoutenHuis.eu, Zaltbommel. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag opgeslagen of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Het Houten Huis.
Foto's mogen alleen worden gebruikt na schriftelijke toestemming van Het Houten Huis.

 

 

 
 

Disclaimer

Hoewel Het Houten Huis de grootst mogelijke zorg besteedt aan

de inhoud van deze site, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Het Houten Huis is niet aansprakelijk voor de gevolgen voorkomend uit

eventuele onjuist- en/of onvolledigheden. 

 

De Algemene Voorwaarden van Het Houten Huis.eu
Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens:
www.HetHoutenHuis.eu
Nieuwe Tijningen 78
5301 DA Zaltbommel


Kamer van Koophandel nr.: 729 19 442
BTW NR.: NL 1933 55012 B01

 

Banknummer

BANK NR : NL68 TRIO 0788 8021 35 t.n.v. C Haasakker, Zaltbommel
Wilt u bij betalingen vanuit het buitenland ook onderstaande nummers vermelden:
Bic nr. .....
 
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Het Houten Huis zijn overeengekomen.

 

Open

Op deze pagina naar boven scrollen daar kunt u onze openingtijden zien.

Bestellingen ophalen kan in overleg. 

 

Bestellen
Bestellen is uitsluitend mogelijk van die artikelen die voorradig zijn.
Bestellen gaat via e-mail. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, krijgt u van Het Houten Huis bericht of de bestelde artikelen leverbaar zijn.
Een overeenkomst komt tot stand doordat Het Houten Huis d.m.v. een persoonlijke email de bestelling bevestigd en hierbij aanvaardt, dan wel op het moment dat Het Houten Huis tot de uitvoering van de bestelling overgaat.
 
Het Houten Huis is gerechtigd, zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Wanneer het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is, neemt Het Houten Huis zo spoedig mogelijk via email contact met u op. Het Houten Huis is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel.
 
Het Annuleren van de bestelling is mogelijk tot 2 werkdagen na de persoonlijke bevestings email. Dit dient te gebeuren d.m.v. het sturen van een e-mail.

 

Soortechtheid en naamgeving

Al onze planten zijn naar ons beste weten voorzien van de juiste naam. We houden ons altijd aanbevolen als mensen het niet eens zijn met de naam. Eventuele onjuistheden of vergissingen worden op de kwekerij vergoed naar verkoopprijs.

 

Levering

Bestellingen worden zo snel mogelijk in behandeling genomen.

 

Bezorgen

Bezorgen is wellicht mogelijk in overleg.

We brengen hiervoor ons uurtarief in rekening, wat vooraf met u per e-mail wordt afgesproken.

 

Reserveren
Er is de mogelijkheid om planten en artikelen die voorradig zijn te reserveren en af te halen. Reserveren van het bestelde artikel geschied uitsluitend na betaling. Afhalen geschied binnen 14 dagen tenzij anders overeengekomen per email.

  

Prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn in euro's en zijn inclusief BTW te weten 9% op beplanting en 21% op artikelen en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
  

Tarieven

Uurloon / uurtarief:

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Tuinontwerp:

De tarieven voor het maken van een tuinontwerp worden vooraf door Het Houten Huis in een schriftelijke overeenkomst met de klant vastgelegd.

Tuinadvies en uitzetten in de tuin:

Het uurloon voor tuinadvies en uitzetten/inplanten in de tuin door Nelli is euro 75,- excl. BTW en 90,75 incl. 21% BTW.

Tuinonderhoud en tuinaanleg:

Het uurloon voor tuinonderhoud en tuinaanleg is euro 45,- excl BTW en 54,45 incl. 21% BTW. 

 

Betaling
Voor particulieren, hoveniers en groothandel met betrekking tot de betaling geldt het volgende:

Kwekerij, Brocantewinkel en Theetuin: Aankopen dienen ter plaatse contant of per pin te worden afgerekend.

Bij een arrangement dient de betaling van het overeengekomen bedrag bij aankomst te worden voldaan kontant of per pin. 

Webwinkel:
Het Houten Huis verwacht dat de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging, de betaling van het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten heeft bijgeschreven op de bankrekening van Het Houten Huis. Betaling gebeurt middels overschrijving vooraf op onze bankrekening.

Het is momenteel niet mogelijk planten te verzenden.

Tuinadvies en tuinonderhoud:

Betalingen dienen conform het uurloon, zoals genoemd in deze voorwaarden bij Tarieven, na geleverd advies/arbeid, door de klant kontant of per pin te worden afgerekend.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Het Houten Huis zolang deze niet danwel niet geheel zijn betaald.

 

Retourzendingen
Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is bent u gerechtigd om de bestelling binnen 3 werkdagen te retourneren.  
De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Het Houten Huis niet overgaan tot terugbetalen van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde terugbetalen, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Het Houten Huis. De verpakkingskosten zijn in dit geval altijd voor de kopers kant.
Bij het retour zenden, stuurt u vooraf een email naar Het Houten Huis met vermelding van factuurnummer en de reden van retour zenden. Vermeld het bank- of gironummer waar Het Houten Huis het verschuldigde bedrag naar over kan maken. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van Het Houten Huis indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont.

 

Planten

Voor planten die niet door Het Houten Huis zijn ingeplant en onderhouden kan Het Houten Huis nimmer aansprakelijk worden gesteld.

  

Aansprakelijkheid
Het Houten Huis besteed de uiterste zorg aan het inkopen van de producten. In geval van klachten over een geleverd product wordt er contact opgenomen met de betreffende fabrikant. Het Houten Huis staat ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en het niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Het Houten Huis zorgt voor een goede verzendconditie van de bestelling. De mogelijke risico's die het verzenden van de bestelling met zich meebreng zijn altijd voor de koper. Het Houten Huis is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Kleuren van de artikelen/ foto's op website kunnen enigzins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren.

 

Het Houten Huis is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door het Het Houten Huis geleverd artikel, bijvoorbeeld veroorzaakt door het negeren van de minimale kinderleeftijd voor een artikel. Men dient eventuele gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel hebt betaald.

 

Communicatie
Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel is Het Houten Huis niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld door Het Houten Huis.
 

Arrangementen

Het definitieve aantal personen voor een groepsarrangement kan tot 5 dagen van tevoren worden gewijzigd, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bij het niet tijdig doorgeven van het juiste aantal personen brengen wij het overeengekomen arrangement in rekening. Betaling van het overeengekomen bedrag dient bij aankomst te worden voldaan kontant of met pin.

 

Annulering

Bij annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever aan Het Houten Huis een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.


Privacy
Op de website van Het Houten Huis wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt tijdens de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
Klantgegevens in het centrale bestand van Het Houten Huis worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden wat betreft zaken en diensten van Het Houten Huis. Ten allen tijde kan de klant aangeven te worden verwijderd uit dit bestand.
Het Houten Huis wil graag weten of de website vaak bezocht wordt. Hiervoor zal Het Houten Huis bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon.

 

Wijzigingsrecht
Het Houten Huis behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
Niets van deze website mag opgeslagen, gelinkt of gebruikt worden zonder een schriftelijke toestemming van Het Houten Huis.eu.

 

 

 

 


a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z